Laborator

Laboratorul de analize medicale din cadrul BETHESDA se definește prin:

  • În cadrul laboratorului de analize medicale se efectuează un numar foarte mare de investigaţii care cuprind o gamă diversificată şi largă de analize medicale.
  • Personalul angajat este selectat conform unor cerinţe stricte de competenţă, tenacitate, spirit de echipă şi iniţiativă personală
  • Funcţionează în regim de contract de furnizare servicii medicale cu C.N.A.S;
  • Acreditat RENAR conform standardului în vigoare SR EN ISO 15189, pe un număr de 27 domenii;
  • Dotat cu aparatură de ultimă generaţie, performantă, de înaltă acurateţe şi precizie. Producătorii sunt firme de talie internaţională consacrate domeniului medical, iar calitatea produselor lor nu e pusă la îndoială nicăieri în lume.
  • Folosim exclusiv reactivi produşi de către producătorii analizoarelor; Deşi pe piaţa din România există o mulţime de alte soluţii mai ieftine, noi nu am făcut niciodată rabat de la calitate şi de la recomandările producătorilor. Aparatura performantă nu este de folos dacă nu lucrează cu reactivi de calitate.
  • Obiectivele pe termen scurt şi mediu vizează diversificarea gamei de analize puse la dispoziţia asiguraţilor, menţinerea calităţii şi extinderea gamei de analize acreditate;
  • Portofoliul investigaţiilor de laborator este realizat în cadrul următoarelor departamente: biochimie, hematologie, imunologie şi microbiologie;
  • În cadrul laboratorului se efectuează atât determinări de rutină, cât şi analize speciale precum markerii osoşi, markerii cardiaci, markerii anemiei, markerii bolilor autoimune, alergeni.
  • Rezultatele sunt certificate de controale interne şi externe care confirmă calitatea analizelor medicale elaborate în cadrul laboratorului.

Departamentele laboratorului de analize medicale

Departamentul de biochimie:
Departamentul de biochimie execută la cele mai înalte standarde analize de chimie clinică din ser, plasmă şi urină.
Dotarea departamentului de biochimie cuprinde aparatură performantă:
• Analizor automat de chimie clinică:
– COBAS INTEGRA 400 Plus (2 analizoare) – concentrează 4 metode de detecţie într-un singur sistem/Elvetia:
Fotometrie;
Turbidimetrie;
Potenţiometrie cu electrozi iono – selectivi (ISE);
Polarimetrie de fluorescenţă;
Capacitate 460 teste/oră.
• GENIO INTERLAB Analizor automat pentru electroforeza proteinelor serice pe suport de acetat de celuloza, 5 fractii /Italia
• PRETTY INTERLAB Analizor automat pentru electroforeza proteinelor serice pe suport de gel de agaroza, 6 fractii /Italia
• AUTION MAX-4030 Analizor automat pentru urini, 225 teste/ora, metoda reflectometrie /Japonia
• SPOTCHEM EL SE 1520 metoda potentiometrica, 60 probe/ora /Japonia

Departamentul de hematologie
Departamentul de Hematologie realizează analize hematologice de înaltă calitate prin metode clasice, dar şi cu ajutorul unor tehnici actuale: timp de sângerare, timp de coagulare, etc.
Dotarea departamentului de hematologie cuprinde o serie de aparate de ultima generaţie:
• Analizor automat de hematologie SYSMEX XS -1000i
– analizor tip 5 diff, diferenţierea de mare precizie este realizată de două metode performanţe de detecţie;
– flow citometria cu laser cu semiconductori şi fluorescenţa;
– capacitate 60 probe/oră.
• SYSMEX XN-L 550 Analizor automat de hematologie. Seria Sysmex XN (eXcelleNce) reprezintă o nouă etapă în definirea tehnologiei analizoarelor de hematologie. /Germania
– analizor tip 5 diff,
– citometrie în flux cu fluorescență;
• SYSMEX CA-560 Analizor automat de coagulare/Japonia
– capabil pentru diagnosticarea în vitro pentru 5 parametri de coagulare simultan;
– capacitate 54 teste/oră.

Departamentul de imunologie
Departamentul de imunologie efectuează, cu ajutorul unei aparaturi moderne, un spectru din ce în ce mai larg de analize imunologice de largă aplicabilitate:
Dotarea departamentului de imunologie cuprinde:
• Analizor automat de imunologie ELECSYS 2010 care functioneaza pe principiul electrochemiluminiscentei.Aparatul are 15 canale pentru reactivi si efectueaza 88 teste/ora.
• COBAS e411 Analizor automat de imunologie /Japonia :
– metoda electrochemiluminiscenta (ECLIA)
– aparatul are 15 canale pentru reactivi si efectueaza 88 teste/ora
• STAT FAX 4700 Cititor de microstripuri / SUA
– metoda ELISA ,200 probe/ora
• I-CHROMA Sistem special de imunologie cu I-Chamber (camera de incubare) /Boditech
– metoda imunofluorescenta (IFA)
• RIDA X-SCREEN Cititor paneluri alergii specifice RIDA AlergyScreen Immunoblot, 120 citiri/ora /GERMANIA
MAGLUMI 600 –Analizor automat pentru parametri de imunologie
-metoda CLIA (chemiluminiscenta)
-efectueaza 180 teste/ora

Departamentul de microbiologie
Departamentul de microbiologie realizeza investigatii de microbiologie prin metode si tehnici clasice.
Folosim medii de cultură gata turnate, galerii API 20 E de identificare a bacteriilor şi antibiograme de înaltă calitate furnizate de Biomerieux (Franţa) .

Controlul extern de calitate
Controlul extern de calitate este una din cele mai eficiente metode de asigurare că rezultatele analizelor sunt foarte apropiate de realitate.
Ce înseamnă control extern de calitate ?
Esenţa unui control extern de calitate o reprezintă compararea inter-laboratoare. În acest scop un iniţiator, de regulă o firma specializată, emite o proba ale cărei valori sunt cunoscute numai de aceasta. Proba este trimisa unui număr de laboratoare clinice înscrise în acest program. Laboratoarele analizează proba şi trimit rezultatele la iniţiator. Iniţiatorul, pe baza tuturor rezultatelor primite şi a valorilor aşteptate realizează o serie de calcule statistice rezultând indici şi abateri. Cu cât participă mai multe laboratoare la acest program, cu atât abaterile sunt mai mici şi restricţiile mai drastice.
Daca un laborator se abate prea mult de la aceşti indici, atunci acesta este considerat “exclus” la parametrii care nu corespund. Laboratorul este informat despre acest lucru şi va intreprinde acţiuni corective.
Pe plan internaţional există firme binecunoscute care iniţiaza astfel de programe. De regulă, un laborator care face parte dintr-un program al acestor firme este considerat “sigur”.
Laboratorul nostru are contracte de control extern cu doua astfel de firme, pentru a acoperi întreaga gamă de analize: LabQuality – Finlanda si CALILAB – Romania.