Informatii utile – spital

Criterii de internare

Asistenţa medicală în Spitalul Bethesda se asigură cu respectarea următoarelor criterii:
– urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului, care necesită supraveghere medicală continuă;
– diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu:
– tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii;
– alte situaţii bine justificate de către medicul care face internarea.

Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive, curative, de recuperare şi paliative. Aceste servicii cuprind:
a) consultaţii;
b) investigaţii;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratamente medicale şi chirurgicale;
e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, cazare şi masă.

Documentele ce trebuiesc prezentate la internare sunt:
– Buletin de identitate sau Carte de identitate în copie
– Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu (pentru urgenţe nu este necesară prezentarea trimiterii)
– Documentul care atestă calitatea de asigurat a persoanei
La internare este necesar semnarea unui Acord de internare
Drepturile pacienților poti fi consultate aici.
Drepturile și obligațiile asiguraților pot fi consultate aici.