Despre proiect – MODERNIZAREA CENTRULUI DE IMAGISTICĂ LA SC BETHESDA SRL

” MODERNIZAREA CENTRULUI DE IMAGISTICĂ LA SC BETHESDA SRL”

S.C. BETHESDA S.R.L., cu sediul în Municipiul Suceava, Str. Calea Unirii nr. 25BIS, județul Suceava a finalizat proiectul MODERNIZAREA CENTRULUI DE IMAGISTICĂ LA SC BETHESDA SRL, cod SMIS 110243, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 7.299.248,18 lei din care asistenţa nerambursabilă este de 4.460.421,51 lei. Contribuția FEDR la finanțarea nerambursabilă este de 3.791.358,28 lei. Proiectul s-a derulat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 și s-a implementat în Municipiul Suceava, Str. Calea Unirii nr. 25BIS, județul Suceava, pe o durată de 42 luni, respectiv între data 15.07.2016. Data finalizării este 31.12.2019.

Obiectivul general al societății este creșterea și consolidarea poziției sale pe piață prin extinderea capacității de prestări servicii a Centrului de imagistică. Acesta corespunde obiectivului general al POR 2014-2020 – Creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Achiziționarea de echipamente medicale de imagistică noi, performante, inovative care  contribuie la îmbunătățirea semnificativă a serviciilor prestate. S-au achiziționat un computer tomograf, un echipament RMN, un echipament radiologie direct digital, un mamograf și un ecocardiograf.
  2. Creșterea capacității de prestare a serviciilor medicale de imagistică și diagnostic prin dotarea centrului de imagistică cu echipamente a căror caracteristici sunt superioare celor ale echipamentelor deținute în  prezent (RMN și CT), precum și prin suplimentarea cu încă un echipament de radiologie direct digital, un mamograf și un ecocardiograf,  permite societății să-și mărească volumul de activitate și să deservească un număr mai mare de pacienți.
  3. Creșterea calității serviciilor de imagistică și diagnostic, ca urmare a obținerii unui ”input medical” (imagini, date) mai complet și mai complex care va influența direct, în sens pozitiv, procesul de diagnosticare, reducându-se semnificativ riscul apariției de erori medicale.

Implementarea proiectului are ca principal rezultat creșterea capacității de prestare a serviciilor medicale de imagistică și diagnostic, cât și creșterea calității serviciilor de imagistică și diagnostic.

Impactul investiției la nivelul localității constă în creșterea calității serviciilor medicale, cât și crearea de locuri de muncă noi.

SC BETHESDA SRL
Date de contact: Dl. Ștefan Pușcașu, Tel: 0230 551 566
e-mail: office@bethesda.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020


www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro | www.inforegionordest.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.