Contract C.A.S. Suceava

Bethesda are contract cu Casa de Sanatate Suceava pentru urmatoarele servicii:

Spital cu profil chirurgical

Internari pentru pacientii asigurati pana la rezolvarea cazului pentru urmatoarele specialitati:

  • Chirurgie Generala
  • Urologie
  • ORL
  • Obstetrica-Ginecologie
  • Neonatologie

Ambulatoriu de specialitate:

  • Chirurgie Generala
  • Urologie

Laborator de analize medicale

DENUMIRE INVESTIGATIE TARIF
PROCEDURA DECONTAT
  CAS-LEI
Hematologie  
Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare
eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă
leucocitară, indici eritrocitari*1)
14,01
Numărătoare reticulocite 5,62
Examen citologic al frotiului sanguin*3) 18,62
VSH*1) 2,63
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) 7,54
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) 7,88
Anticorpi specifici anti Rh la gravidă 7,54
Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio) 14,68
APTT 12,30
Fibrinogenemie*1) 13,68
Biochimie
– serică şi urinară
 
Proteine totale serice*1) 7,04
Electroforeza proteinelor serice*1) 15,20
Feritină serică *1) 40,00
Uree serică*1) 5,86
Acid uric seric*1) 5,86
Creatinină serică*1), **) 5,92
Bilirubină totală*1) 5,86
Bilirubină directă*1) 5,86
Glicemie*1) 5,74
Colesterol seric total*1) 5,74
HDL colesterol*1) 8,19
LDL colesterol*1) 7,69
Trigliceride serice*1) 7,04
TGP*1) 5,86
TGO*1) 5,83
Creatinkinaza CK 10,00
Gama GT  *1) 7,99
Fosfatază alcalină*1) 7,79
Sodiu seric*1) 10,00
Potasiu seric*1) 11,00
Calciu seric total*1) 5,37
Calciu ionic seric*1) 7,88
Magneziemie*1) 5,37
Sideremie*1) 7,10
Fosfor (fosfat seric) *9) 13,00
Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) 9,34
Dozare proteine urinare*1) 5,37
Microalbuminuria (albumină urinară) *8) 22,00
Dozare glucoză urinară*1) 5,37
Creatinină urinară *8) 8,00
Imunologie  
TSH*1) 20,50
FT4*1) 20,83
Parathormonul seric (PTH) 43,00
Hormonul foliculinostimulant FSH 23,82
Hormonul luteinizant (LH) 23,82
Cortizol 27,87
Testosteron 30,10
Estradiol 23,82
Progesteron 25,31
Prolactină 25,31
Anti-HAV IgM*2) 40,98
Ag HBs  *1) 31,15
Anticorpi Anti HCV*1) 64,90
Testare HIV la gravidă*1) 33,29
ASLO*1) 11,48
VDRL*1) sau RPR*1) 5,49
Confirmare TPHA*4) 12,29
Antigen Helicobacter Pylori*1) 40,00
Complement seric C3 10,84
Complement seric C4 10,84
IgG seric 14,77
IgA seric 14,77
IgM seric 15,10
IgE seric 14,29
Proteina C reactivă*1) 10,67
Factor reumatoid*1) 9,34
ATPO 39,00
PSA*1) 23,07
free PSA*6) 23,61
Microbiologie  
Exudat faringian  
Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ
şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
15,29
Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare fungică*1)
15,29
Examen
urină
 
Urocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi
identificare bacteriană
15,29
Examene
materii fecale
 
Coprocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură
şi identificare bacteriană
15,29
Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare fungică*1)
15,29
Examen coproparazitologic*1) 12,46
Depistare hemoragii oculte*1) 25,00
Examene
din secreţii vaginale
 
Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
15,29
Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare fungică*1)
15,29
Examene din secreţii uretrale  
Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
15,29
Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare fungică*1)
15,29
Examene
din secreţii otice
 
Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen
microscopic  nativ şi colorat, cultură
şi identificare bacteriană*1)
15,29
Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare fungică*1)
15,29
Examene
din secreţii nazale
 
Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic
nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
15,29
Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare fungică*1)
15,29
Examene
din secreţii conjunctivale
 
Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen
microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
15,29
Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic
nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
15,29
Examene
din colecţie purulentă
 
Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic
nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
15,29
Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ
şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
15,29
Testarea
sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
 
Antibiogramă*5) 12,23
Antifungigramă*5) 14,55

Radiologie

DENUMIRE INVESTIGATIE TARIF
PROCEDURA DECONTAT
  CAS LEI
I. Radiologie –  Imagistică medicală  
A. Investigaţii convenţionale  
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante  
Examen radiologic cranian standard*1) 18
Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale
feţei*1)
30
Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) 35
Radiografie de membre*1): 35
a) Braţ  
b) Cot  
c) Antebraţ  
d) Pumn  
e) Mână  
f) Şold  
g) Coapsă  
h) Genunchi  
i) Gambă  
j) Gleznă  
k) Picior  
l) Calcaneu  
Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1) 35
Examen radiologic centură scapulară*1) 23
Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1) 35
Examen radiologic torace ansamblu*1) 32
Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe
planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1)
32
Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) 32
Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul
duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1)
56
Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă de
contrast*1)
82
Examen radiologic colon dublu contrast 100
Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare 70
Examen  radiologic tract
urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast
220
Cistografie  de reflux cu
substanţă de contrast
250
Pielografie 250
Examen  radiologic
retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast
250
Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă
de contrast
250
Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast 280
Radiografie retroalveolară 15
Radiografie panoramică 30
Mamografie  în două
planuri*1)
– Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează
pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie
unilaterală
– Tariful se referă la examinarea 
pentru un sân
35
Sialografia, galactografia sinusuri,
fistulografie cu substanţă de contrast
200
Osteodensitometrie segmentară (DXA) *1) 25
B. Investigaţii de înaltă performanţă  
CT craniu nativ 120
CT buco-maxilo-facial nativ 150
CT regiune gât nativ 130
CT regiune toracică nativ 175
CT abdomen nativ 175
CT pelvis nativ 175
CT coloană vertebrală nativ/segment 60
CT membre nativ/membru 60
CT mastoidă 150
CT sinusuri 150
CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 375
CT hipofiză cu substanţă de contrast 375
CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă
de contrast
400
CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast 375
CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de
contrast
450
CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată
intravenos
400
CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată
intravenos
400
CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast
administrată intravenos/segment
400
CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată
intravenos/ membru
180
CT ureche internă 375
Uro CT 400
Angiografie CT membre 400
Angiografie CT craniu 400
Angiografie CT regiune cervicală 400
Angiografie CT torace 400
Angiografie CT abdomen 400
Angiografie CT pelvis 400
Angiocoronarografie CT 700
RMN cranio-cerebral nativ 450
RMN sinusuri 450
RMN torace nativ 450
RMN gât nativ 450
RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică,
lombosacrată) nativ
450
RMN abdominal nativ 450
RMN pelvin nativ 450
RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) 450
RMN umăr nativ 450
RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast 700
RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast 700
RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast 700
RMN cranio-cerebral  nativ şi cu substanţă de contrast 700
RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală,
lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast
700
RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast 700
RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast 700
RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă
etc.) cu substanţă de contrast
700
RMN cord nativ 450
RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast 700
RMN hipofiză cu substanţă de contrast 700
Uro RMN cu substanţă de contrast 850
Angiografia RMN trunchiuri supraaortice 400
Angiografia RMN artere renale sau aorta 400
Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) 600
Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast 400
RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN 800
Colangio RMN 300
RMN sâni nativ 450
RMN sâni nativ și cu substanță de contrast 700