Adresa Policlinica Bethesda

Calea Unirii 25 bis Suceava

Telefon: 0230 551 566
Fax: 0230 551 567
Email: policlinica@bethesda.ro

Adresa Spital Bethesda

Calea Unirii 86A Suceava

Telefon: 0230 532 700
Fax: 0230 532 711
Email: spital@bethesda.ro

Va rugam completati cu datele dvs.