Accesul mass-media

Accesul mass-media pe teritoriul Spitalului 

 • Delegaţii mass-media au obligaţia de a se prezenta la poarta instituţiei pentru identificare.
 • Reprezentanţii mass-media vor avea  acces nelimitat în următoarele situaţii:

– când însoţesc o delegaţie oficială (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora;

– însoţiţi de manager

Acreditarea jurnaliștilor

 • În vederea obțineriiunei acreditări instituţia de presă solicitantă sau jurnaliştii liber profesionişti vor transmite o solicitare scrisă la conducerea unității.
 • Cererea prin care se solicită acreditarea permanentă va conţine: numele, prenumele, calitatea jurnalistului în cadrul redacţiei (redactor, publicist-comentator, fotoreporter, operator etc.) şi datele de contact (e-mail, telefon) la care jurnalistul acreditat doreşte să primească comunicatele şi alte materiale de presă ale unității.
 • Jurnalistului acreditat i se eliberează o legitimaţie care îi permite accesul la activităţile publice organizate de unitate  pe durata unui an calendaristic.
 • Eliberarea acreditărilor permanente se face în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
 • Jurnalistul acreditat trebuie să poarte la vedere, pe tot timpul prezenţei în unitate legitimaţia de acreditare care îi permite accesul în instituţie.
 • Drepturi şi îndatoriri ale jurnaliştilor acreditaţi
 • Jurnaliştii acreditaţi au obligaţia să se alinieze normelor deontologice ale profesiei.
 • Jurnaliştii, fotoreporterii şi operatorii de televiziune acreditaţi au obligaţia de a respecta demnitatea şi intimitatea tuturor persoanelor aflate în clădire.
 • Filmările şi fotografiatul sunt strict interzise în:
 • birourile şi sălile destinate funcţionării unor dispozitive tehnice (servere).
 • alte spaţii având specificaţia expresă de acces restricţionat unor persoane neautorizate.
 • Spatiile unde sunt pacienți/aparținători fără acordul expres al acestora si completand formularul ”Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unităţii sanitare,,                      
 • Jurnaliştii, fotoreporterii şi operatorii de televiziune acreditaţi au acces în spaţiile amenajate pentru presă şi pentru instalarea camerelor de luat vederi.
 • Utilizarea echipamentelor de înregistrare audio şi video disimulate este interzisă.

Acordarea interviurilor
în cadrul unității

 • Interviurile în cadrul Spitalului vor fi acordate numai de către RMM (purtător de cuvânt) cu respectarea următoarelor reguli:

– nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naţionalitatea, rasa sau religia copilului precum şi un eventual handicap al acestuia.

–  nu va fi dezvăluită în nici un fel identitatea unei persoane victimă a unei infracţiuni privitoare la viaţa sexuală cu excepţia cazului în care persoana a dat acord scris.

– nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naţionalitatea, rasa sau religia unei persoane precum şi un eventual handicap al acestuia.

– informaţii cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii  se vor pune la dispoziţia reprezentanţilor mass-media numai cu acordul persoanei, sau în cazul unui persoane fără discernământ ori decedată, cu acordul familiei sau aparţinătorilor.

 • RMM (purtătorul de cuvânt) va însoţi reprezentanţii mass-media în cazul în care aceştia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa.
 • Acordurile în scris vizavi de oferirea informaţiilor cu privire la starea de sănătate, medicamentaţie, tratament, condiţie fizică, etc.,  sau cu privire la luarea unor interviuri sub formă de înregistrare audio/video sau poză, se vor da pe formular ”Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unităţii sanitare,,
 • RMM  va avea grijă ca deplasarea reprezentanţilor mass-media în incinta unității să se facă numai cu ecuson şi halat corespunzător.

Comunicarea
cu reprezentanții mass-media in situații speciale/de criza

 • Comunicarea cu presa se poate baza pe mai multe tehnici și strategii de comunicare:
 • organizarea unor conferinţe de presă;
 • organizarea informărilor de presă ori de câte ori este necesar;
 • sprijinirea jurnaliştilor în obţinerea interviurilor cu experți;
 • facilitarea obţinerii de către jurnalişti a unor materiale publicate în scopul documentării însoţirea jurnaliştilor în vizitele de documentare pe teren.