Accesul mass-media

Accesul
mass-media pe teritoriul Spitalului 

 • Delegaţii
  mass-media au obligaţia de a se prezenta la poarta instituţiei pentru
  identificare.
 • Reprezentanţii mass-media vor avea  acces
  nelimitat în următoarele situaţii:

          – când
însoţesc o delegaţie oficială (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul
acestora;

          –
însoţiţi de manager

Acreditarea jurnaliștilor

 • În vederea
  obținerii unei acreditări instituţia de presă solicitantă sau jurnaliştii liber
  profesionişti vor transmite o solicitare scrisă la conducerea unității.
 • Cererea prin care
  se solicită acreditarea permanentă va conţine: numele, prenumele, calitatea
  jurnalistului în cadrul redacţiei (redactor, publicist-comentator,
  fotoreporter, operator etc.) şi datele de contact (e-mail, telefon) la care
  jurnalistul acreditat doreşte să primească comunicatele şi alte materiale de
  presă ale unității.
 • Jurnalistului
  acreditat i se eliberează o legitimaţie care îi permite accesul la activităţile
  publice organizate de unitate  pe durata
  unui an calendaristic.
 • Eliberarea
  acreditărilor permanente se face în termen de două zile lucrătoare de la
  înregistrarea solicitării.
 • Jurnalistul
  acreditat trebuie să poarte la vedere, pe tot timpul prezenţei în unitate
  legitimaţia de acreditare care îi permite accesul în instituţie.
 • Drepturi şi
  îndatoriri ale jurnaliştilor acreditaţi
 • .Jurnaliştii acreditaţi au obligaţia să se alinieze
  normelor deontologice ale profesiei.
 • Jurnaliştii, fotoreporterii şi operatorii de
  televiziune acreditaţi au obligaţia de a respecta demnitatea şi intimitatea
  tuturor persoanelor aflate în clădire.
 • Filmările şi fotografiatul sunt strict interzise în:
 • birourile şi
  sălile destinate funcţionării unor dispozitive tehnice (servere).
 • alte spaţii având
  specificaţia expresă de acces restricţionat unor persoane neautorizate.
 • Spatiile unde
  sunt pacienți/aparținători fără acordul expres al acestora si completand
  formularul ”Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta
  unităţii sanitare,,                      
 • Jurnaliştii, fotoreporterii şi operatorii de
  televiziune acreditaţi au acces în spaţiile amenajate pentru presă şi pentru
  instalarea camerelor de luat vederi.
 • Utilizarea echipamentelor de înregistrare audio şi
  video disimulate este interzisă.

Acordarea interviurilor
în cadrul unității

 • Interviurile în
  cadrul Spitalului vor fi acordate numai de către RMM (purtător de cuvânt) cu
  respectarea următoarelor reguli:

– nu se vor face
referiri discriminatorii la originea etnică, naţionalitatea, rasa sau religia
copilului precum şi un eventual handicap al acestuia.

–  nu va fi dezvăluită în nici un fel
identitatea unei persoane victimă a unei infracţiuni privitoare la viaţa
sexuală cu excepţia cazului în care persoana a dat acord scris.

– nu se vor face
referiri discriminatorii la originea etnică, naţionalitatea, rasa sau religia
unei persoane precum şi un eventual handicap al acestuia.

– informaţii cu
privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind
starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe
în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei
autopsii  se vor pune la dispoziţia
reprezentanţilor mass-media numai cu acordul persoanei, sau în cazul unui
persoane fără discernământ ori decedată, cu acordul familiei sau
aparţinătorilor.

 • RMM (purtătorul
  de cuvânt) va însoţi reprezentanţii mass-media în cazul în care aceştia doresc
  intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul
  va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa.
 • Acordurile în
  scris vizavi de oferirea informaţiilor cu privire la starea de sănătate,
  medicamentaţie, tratament, condiţie fizică, etc.,  sau cu privire la luarea unor interviuri sub
  formă de înregistrare audio/video sau poză, se vor da pe formular ”Acordul
  pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unităţii sanitare,,
 • RMM  va avea grijă ca deplasarea reprezentanţilor
  mass-media în incinta unității să se facă numai cu ecuson şi halat
  corespunzător.

Comunicarea
cu reprezentanții mass-media in situații speciale/de criza

 • Comunicarea cu
  presa se poate baza pe mai multe tehnici și strategii de comunicare:
 • organizarea unor
  conferinţe de presă;
 • organizarea informărilor de presă ori
  de câte ori este necesar;
 • sprijinirea jurnaliştilor în obţinerea
  interviurilor cu experți;
 • facilitarea obţinerii de către
  jurnalişti a unor materiale publicate în scopul documentării însoţirea
  jurnaliştilor în vizitele de documentare pe teren.