dec. 3

Drepturile pacienţilor

DREPTURILE PACIENŢILOR Drepturile pacientului sunt prevăzute in Legea nr.46/21.01.2003 şi prevăd că pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care dispune spitalul, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale şi de a fi respectate ca persoane umane, fără nici o discriminare. Dreptul pacientului la informare presupune: – de a […]