Programări Spital

Tel: 0230 532 700
Orar de funcționare:
24/24 – nonstop

Specialități și Doctori

Serviciile medicale acordate pacienţilor sunt servicii medicale programabile. Spitalul Bethesda este specializat pe rezolvarea cazurilor acute (nu se adresează cazurilor de urgenţă).
Primul pas pe care trebuie sa îl efectueze un pacient pentru a beneficia de serviciile medicale din cadrul Spitalului Bethesda este efectuarea unei consultaţii de specialitate în Policlinica Bethesda.
La acesta consultaţie se vor stabili urmatoarele:
- informare clară şi precisă despre intervenţia chirurgicală şi tratamentele de care va beneficia în cadrul spitalului;
- informare cu privire la avantajele şi dezavantajele intervenţiei chirurgicale la care va fi supus;
- analizele medicale pe care le are de efectuat pacientul pentru intervenţia chirurgicală;
- recomandările şi tratamentele ulterioare externării pacientului;
- conduita post–operator;
- vizitele ulterioare de control în regim ambulatoriu.

Prețurile serviciilor medicale sunt prietenoase și încep de la 500 lei. Pentru a obține o ofertă personalizată vă rugăm să vă programați pentru un consult de specialitate la Policlinica Bethesda unde veți primi toate informațiile specifice cazului dumneavoastră.

Servicii oferite Doctori
Chirurgie generală Dr. Pușcașu Ștefan – medic primar
Dr. Axinte Adrian – medic specialist
Dr. Radu Adrian – medic specialist
Dr. Diaconu Octavian – medic primar
Obstetrică ginecologie Dr. Bolohan Dinu – medic primar
Dr. Pantea Mihaela – medic specialist

Dr. Merticariu Ilie – medic primar
O.R.L. adulți și copii Dr. Ionesi Claudia – medic primar
Dr. Stoican Cristina – medic specialist
Chirurgie plastică Dr. Lazăr Andrei – medic primar
Neonatologie Dr. Croitor Anca Mihaela – medic primar
Urologie Dr. Năsăudean Janin - medic primar
Terapie intensivă Dr. Gorceag Ruslan - medic primar
Dr. Stănescu Dorin – medic primar
Dr. Ștreangă Lavinea Mirela – medic primar

Criterii de internare

Asistenţa medicală în Spitalul Bethesda se asigură cu respectarea următoarelor criterii:
- urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului, care necesită supraveghere medicală continuă;
- diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu:
- tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii;
- alte situaţii bine justificate de către medicul care face internarea.

Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive, curative, de recuperare şi paliative. Aceste servicii cuprind:
a) consultaţii;
b) investigaţii;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratamente medicale şi chirurgicale;
e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, cazare şi masă.

Documentele ce trebuiesc prezentate la internare sunt:
- Buletin de identitate sau Carte de identitate în copie
- Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu (pentru urgenţe nu este necesară prezentarea trimiterii)
- Documentul care atestă calitatea de asigurat a persoanei
La internare este necesar semnarea unui Acord de internare
Drepturile pacienților poti fi consultate aici.
Drepturile și obligațiile asiguraților pot fi consultate aici.

Contact

Spital Bethesda
Str. Calea Unirii nr.86A
Suceava, cartier Burdujeni
Tel: 0230 532 700
Fax: 0230 532 711
e-mail: spital@bethesda.ro

Linii de transport în comun TPL Suceava: nr.2, nr.4 stație Orizont.

Localizare pe hartă

Statistica

Suma totală consumului de medicamente aferent lunii August 2013 este de 17.471,08 lei.

Numar pacienti tratati in 2012: 1615

Numar examene paraclinice:
-laborator de analize medicale:104662
-radiologie si imagistica medicala: 4758

Numar pacienti consultati in ambulatoriu in 2012: 26673

Externarea din spital se poate face:
Externat la terminarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii. La terminarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii, la externare se completează Scrisoarea Medicală, în 2 exemplare, unul va fi ataşat la FOCG, FSZ, iar celalalt se va înmâna pacientului spre a fi transmis medicului de familie. Bolnavului i se dau la ieşirea din spital, dacă este cazul, indicaţii de tratament şi regim alimentar şi de viaţă şi muncă.
Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin SCRISOARE MEDICALĂ/BILET DE IEŞIRE DIN SPITAL cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului), informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză.
La cererea bolnavului care se externează, se completează şi se înmânează CERTIFICATUL MEDICAL sau ADEVERINŢA MEDICALĂ.
Externare la cerere. Pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost încunoştinţat de consecinţele posibile asupra stării lui de sănătate.
Medicul curant consemnează în FOCG solicitarea pacientului privind externarea, iar pacientul semnează că a solicitat externarea. Se pot crea formulare tip în care pacientul va solicita externarea.
Posibilitatea părăsirii spitalului la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.
In funcţie de evoluţia pacientului internat, medicul curant va stabili data externării.
După ce a fost stabilită data externării, ea va fi comunicată pacientului cu o zi anterior externării sau, cel târziu, în dimineaţa zilei externării.
Medicul curant completează starea la externare, codifică diagnosticele de externare, notează tipul externării.

Manager,
Dr. Puscasu Stefan

Consumul de medicamente pentru luna OCTOMBRIE 2014 este in valoare de 24346,42 lei.

More